BAE Academy

Algemene informatie

Permanente Educatie Wft 2011-2012 en SEH PE 2012

BAE Academy helpt u !
Onze markt is in beweging, vele veranderingen en verplichtingen blijven op u afkomen. Wij willen u graag informeren over de verplichte Wft PE-eisen en u daarbij helpen. Wij bieden u het PE-programma aan tegen aantrekkelijke arrangementen. U hebt de tijd, tot eind december 2011 om aan uw SEH PE verplichtingen te voldoen, voor de Wft PE is de termijn tot 31 december 2012.

Permanente Educatie
De regeling die betrekking heeft op Permanente Educatie Wft loopt tot 31 december 2012. De Wft PE is voor iedereen bestemd die een Wft diploma heeft, of die voor een gelijkstelling in aanmerking is gekomen vanwege de transponeringstabel. De site van de Cdfd is leidend. www.cdfd.nl

Vergunninghouder en sleutelfiguren
De feitelijk leidinggevenden met één of meer Wft vergunningen kunnen zonder succesvolle afronding van de PE niet meer als feitelijk leidinggevende actief zijn.

Diplomahouder
Wft gediplomeerden behouden de waarde van hun Wft diploma of daaraan gelijkgesteld door het volgen van PE.

Permanente Educatie SEH 2012

Het programma van de SEH geeft in 2012 de keuze uit de module Relatiebeëindiging en de eigen woning, De ZZP´er/ IB ondernemer en de eigen woning en Compliant adviseren in een nieuwe wereld.

Module Relatiebeëindiging (6 punten)
Het huwelijksvermogensrecht
Juridische gevolgen van beëindigen relatie m.b.t. de eigen woning
Fiscale gevolgen van beëindigen relatie m.b.t. de eigen woning
Gevolgen beëindigen relatie m.b.t. vermogensopbouw

Module ZZP’er / IB-ondernemer en de eigen woning (6 punten)
Begrippen
Jaarcijfers beoordelen
Belasting van het resultaat
Bepaling bedrijfsvermogen
Fiscale reserves en ondernemersaftrek
Inkomensrisico’s en oplossingen
Maximale woonlasten
Acceptatiecriteria
GHF
De Hypotheekaanvraag

Compliant adviseren in een nieuwe wereld
Vaardigheden (3 punten)
Focus op verkoop van advies
Onderscheid tussen adviseren en bemiddelen
Toegevoegde waarde van de adviseur
Dynamisch Adviesproces
Integratief (3 punten)
Inventariseren en analyseren
Inzicht geven t.b.v. keuze klant
Vertalen doelstellingen en prioriteiten
Advies sluit aan op inventarisatie
Afwijking van advies
Reproduceren 

Ten slotte
De adviseur neemt tijdens de training actief deel aan een werkvorm waarbij integriteitbewust handelen centraal staat.

Vaste regel
Voor alle Wft PE trajecten 2011 – 2012 geldt, dat u natuurlijk moet hebben voldaan aan de Wft PE eisen voor het jaar 2008 – 2009 en 2010 – 2011.

Permanente Educatie Wft Hypothecair Krediet (inclusief Beleggen) i.c.m. Permanente Educatie Wft Consumptief Krediet (samen 1 dagdeel)
De opleiding Wft PE Hypothecair Krediet is voor u van belang indien u beschikt over het Wft diploma Hypothecair Krediet of een hiermee gelijkgesteld diploma. Heeft u het Wft Consumptief Krediet diploma en/of vergunning, dan is de opleiding Wft PE Consumptief Krediet voor u van belang.

Permanente Educatie Wft Basis (1 dagdeel) inclusief Wft PE VM Algemeen
De opleiding Wft PE Basis is voor u van belang indien u beschikt over het Wft diploma Basis, of indien u over één van de Wft Deskundigheidsmodules beschikt.

Permanente Educatie Wft Leven (inclusief Beleggen) (1 dagdeel)
De opleiding Wft PE Leven is belangrijk als u beschikt over het Wft diploma Leven of een hiermee gelijkgesteld diploma, zoals bijvoorbeeld het diploma Assurantie A en/of Assurantie B.

Permanente Educatie Wft Schade (1 dagdeel)
De opleiding Wft PE Schade is belangrijk als u beschikt over Wft diploma Schade of een hiermee gelijkgesteld diploma, zoals bijvoorbeeld het diploma Assurantie A en/of Assurantie B.

Permanente Educatie Wft Volmacht Overige (1 dagdeel) inclusief Wft PE VM Algemeen
De opleiding WFt PE Volmacht Overige is voor u van toepassing als u in het bezit bent van het diploma Gevolmachtigd Agent. Heeft u naast dit diploma ook het Assurantie A-diploma, dan dient u ook de Wft PE Volmacht Algemeen te volgen.

Belangrijk
In verband met de door de Wft verplichte “toetsbare elementen” gaat aan de Wft PE Opleidingen een studieopdracht vooraf, dit wordt getoetst. Om dezelfde reden wordt de participatie van de deelnemer beoordeeld en vindt er een afsluitende toets plaats. Het Wft PE certificaat wordt afgegeven per onderdeel, nadat het resultaat van deze drie elementen tezamen voldoende is gebleken.

Beleggen
Ook voor ‘Beleggen’ gelden PE eisen. Maar omdat Beleggen een onderdeel is van Wft-Leven, Wft-Hypothecair Krediet en Wft-Volmacht Leven, zijn die niet apart vermeld.

Goedkeuring
De accreditatie staat op naam van Interfin BV. Zij is de opleidingspartner van BAE-Academy.

Inschrijven
BAE Academy heeft wederom een formulier ontwikkeld waarop u zich kunt inschrijven. Klik hier voor dit formulier.

BAE Academy